Η νέα γενιά μεσοθεραπείας έχει όνομα Mesoplus

Το καλύτερο για το δέρμα σου!

Φτιαγμένα για αισθητικούς!

Для профессионалов
Для профессионалов
Для профессионалов
Для профессионалов

Откройте для себя Нашу профессиональную продукцию

Новые продукты

Значимость гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота - это натуральное активное вещество с ярко выраженной влаголюбивой характерной особенностью, которое в основном содержится в соединительных тканях, суставах и хрящах (является основным компонентом синовиальной жидкости), во многих других органах тела и в веществе, окружающем клетки кожи. В настоящее время гиалуроновая кислота играет важную роль в поддержании здоровья кожи.

Подпишитесь на Нашу newsletter рассылку, чтобы
получать предложения и новости

Узнайте больше об услугах
и продуктах, которые Мы предлагаем